Hudson Taylor

Lessen » Middenbouw » Zending » Hudson Taylor

Hudson Taylor is een van de bekendste zendelingen die in China heeft gewerkt. Hij heeft vele mooie uitspraken gedaan waaronder deze:

“God uses men who are weak and feeble enough to lean on him.”