Voorlichting en actie

 

Presentatie
Stichting Bonisa komt graag vanuit ervaring vertellen en laten zien over het land, de cultuur en de taal van China en over haar projecten. De kinderen kunnen dan ook een echt lesje Mandarijn Chinees krijgen. Het gaat ons er vooral om dat de kinderen liefde tot het werk in Gods Koninkrijk krijgen, aangespoord worden om daarvoor te bidden en dat ze leren om er geld voor af te staan en op te halen.

Voer actie
Wij hebben concrete projecten die erg aansprekend zijn voor de leerlingen. Bijvoorbeeld het project kinderbijbels, Bijbels in verschillende stamtalen of het geitenproject. Bij het geitenproject kunnen er ook oorkondes uitgereikt worden als kinderen een geit bij elkaar hebben gespaard. Er zijn brood- en viskaarten beschikbaar waar kinderen gemakkelijk geld mee kunnen ophalen. Ook hebben wij spaarpotjes die de kinderen kunnen gebruiken.

Download de Spaarkaart, Spaarhuisje en de Oorkonde Geitenproject.

Voor het aanvragen bij een presentatie of het opzetten van een actie kunt u mailen naar: voorlichting@bonisa.nl

Onze presentaties zijn bedoeld om het werk van Bonisa bij kinderen op reformatorische en christelijke scholen onder de aandacht te brengen. Het is ons verlangen dat het stilstaan bij China het gebed van de kinderen voor het werk in China bevordert. Ook hopen wij dat scholen vanuit bewogenheid geld in zullen zamelen voor de voortgang van onze mooie projecten.