Welkom op ‘China in de les’

China is steeds meer in opkomst. Het ‘Rijk van het Midden’ zoals China in het Chinees heet, heeft het grootste aantal inwoners van alle landen op de wereld en heeft een eeuwenoude beschaving. De Bijbel is er relatief gezien nog maar kort geleden voor het eerst gebracht. De kerk groeit dwars tegen moeilijkheden in.

Voorlichting
Nodig ons uit voor een boeiende presentatie over China en ons werk in Azië. Wij vertellen ervaringsverhalen en brengen het land en het werk van stichting Bonisa dichtbij de kinderen.

Gratis lessen
In samenwerking met pabo 3 studenten van Driestar Educatief in Gouda heeft Bonisa lessen ontwikkeld over diverse onderwerpen. De lessen worden onderverdeeld in: onder-, midden- en bovenbouw. Elk onderwerp is voorzien van begeleidende informatie. Wij hopen dat zowel leerlingen als leerkrachten veel plezier hebben bij het uitvoeren van de lessen.

Leskist
Er is de mogelijkheid om een leskist met diverse China materialen aan te vragen, waaronder boeken over Gladys Aylward, Hudson Taylor en James Fraser. Maar er zitten ook algemene Chinese voorwerpen in. In ruil voor het lenen van een leskist willen wij graag dat uw klas of school actie voert voor Stichting Bonisa. Als dat niet uitvoerbaar is, mag u een leskist voor 50 euro huren.

Wilt u een presentatie aanvragen of een leskist lenen? Stuur dan een mail naar voorlichting@bonisa.nl

Onze presentaties, lesmaterialen en leskisten hebben als doel om het werk van Bonisa bij kinderen op reformatorische en christelijke scholen onder de aandacht te brengen. Veel van deze scholen steunen onze stichting financieel.