Onderwijs in China

Lessen » Bovenbouw » Land » Onderwijs » Onderwijs in China

Onderwijs

Vanaf 6 jaar bezoeken de kinderen de school. De kinderen doorlopen ieder jaar 40 weken op school. In deze week krijgen de kinderen 24-27 lessen per week. De belangrijkste vakken zijn lezen, schrijven, rekenen met in de hogere klassen ook kennisvakken en eventueel buitenlandse taal (tegenwoordig vooral Engels, maar ook wel Russisch en Japans). Ook wordt er aandacht besteed aan sport, cultuur en ethiek. Er is vastgesteld dat de nominale duur van het basisonderwijs en het algemeen vormend voortgezet onderwijs wordt vastgesteld op totaal 12 jaar. De eerste 6 jaren worden het basisonderwijs genoemd. Wanneer dit voltooid is krijgen de kinderen het certificaat ‘Certificate of graduation categorie 1’.

Na het basisonderwijs volgen de leerlingen de 3-jarige onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hiermee voldoet het kind aan de leerplicht.

– Chinese en Nederlandse scholen vergelijken
– Inhoud van het Chinese onderwijs
– De 8 regels van de voormalige president Hu Jiantao