Geschiedenis

Lessen » Bovenbouw » Land » Geschiedenis » Geschiedenis

LET OP: De PowerPoint die bij de lessen hoort is te groot om te uploaden. De PPT is op aanvraag beschikbaar bij Bonisa: voorlichting@bonisa.nl

Les 1 – De geschiedenis van China, een kennismaking
Inleiding
Deze les is een korte kennismaking met (de geschiedenis van) China. China is een groot land aan de andere kant van de wereld en heeft de meeste inwoners van de wereld. De leerlingen ontdekken met elkaar het land en bekijken en vullen de topografie van het land in. Via de geschiedenis van Nederland trekken leerlingen een parallel met de tijd in de geschiedenis, waar we met China over werken.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Voorwerpen/afbeeldingen koppelen aan China;
– De topografie van China aan de hand van een atlas invullen;
– Een korte verkenning (in diverse (digitale) bronnen) uitvoeren;
– Wat China is;

– Waar China en zijn belangrijke plaatsen liggen;
– De geschiedenis van China te plaatsen in de geschiedenis van Nederland.

Les 2 – De geschiedenis van China, een verdieping
Inleiding
In deze les gaan de leerlingen verder met zoeken van informatie over hun onderwerp. Deze gaan ze vervolgens verwerken in informatie voor op hun poster. Daarnaast maken ze hun deel van de tijdbalk.

Doelstellingen
De leerlingen weten aan het eind van de les:
– Werken volgens de taakverdeling;
– Zelf opgezochte informatie verwerken tot informatie die op de poster komt;
– Bijpassende afbeeldingen te gebruiken.

Les 3 – De geschiedenis van China, een afronding
Inleiding
In deze les ronden leerlingen hun werk van de vorige keer af, de puntjes worden op de ï gezet. De poster wordt afgemaakt met de tekst en afbeeldingen. Daarnaast wordt in deze les de poster door de groepen gepresenteerd.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Hun periode duiden op de tijdbalk;
– Hun eigen gemaakt werk presenteren voor de groep;
– Leggen verantwoording af wat ze aan werk verricht hebben.