De Dai

Lessen » Bovenbouw » Volk » Volken in China » De Dai

Op reis naar… de Dai

Inleiding
Deze les is de eerste les van een drieluik rondom de Dai bevolking. De leerlingen starten met het maken van een reisgids over de Dai bevolking, waarin ze in de eerste les een oriëntatie hebben op de Dai bevolking en een heel globaal zicht krijgen op de geschiedenis. Dit verwerken ze in hun reisgids. In de tweede les komt voedsel en kleding aan bod, in de derde les de religie.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Aangeven in welke windstreek van China de Dai bevolking leeft;
– Het woord ‘Dai’ plaatsen: een bevolkingsgroep in China;
– In grote lijnen de geschiedenis van de Dai bevolking vertellen;
– De natuur omschrijven.

Doelgroep
Deze les is bedoeld voor groep 7/8.