Confucianisme

Lessen » Bovenbouw » Kerk en Religies » Confucianisme

Confucianisme

Les 1 – Waar komt het confucianisme vandaan?
Inleiding
De leerlingen gaan in deze les aan de slag met China. Ze bekijken specifiek de vroegere leider Mao en leven. Ook gaan ze nadenken over de kenmerken van deze leider en de kenmerken van een goede leider. Dit laat je de kinderen doen door het werken in groepjes. Nadat zij informatie over een bepaald onderwerp hebben gevonden, presenteren ze dit aan elkaar, zodat voor de hele klas de doelen worden behaald.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Waar het confucianisme vandaan komt;
– Waar het in het confucianisme omgaat;
– Wanneer het confucianisme ontstond;
– Dat het confucianisme een van de drie grootste tradities in China is;
– Dat geluk heel belangrijk is voor Chinezen;
– Wie de stichter van het confucianisme is.

Les 2 – Het confucianisme nu in China.
Inleiding
Deze les gaan we meer op de inhoud van het confucianisme in. Door de vorige les weten de kinderen globaal waar het confucianisme over gaat. Nu komt het dichterbij de kinderen. We kijken samen naar het leven van een confucianist op dit moment in China. We hebben het over scholen. Wat leren de kinderen daar en op welke manier? De leerkracht geeft zelfs een klein stukje les zoals dat op een confuciaanse school gaat. Samen gaan we een tekst van Confucius bespreken. We kijken naar wat het betekend en waarom het belangrijk zou kunnen zijn in het praktische leven. We gaan ook nog karakters natekenen uit de confuciaanse boeken.

Doelstellingen
De leerlingen weten aan het eind van de les:
– Wat belangrijk is binnen het confucianisme, en waarom dat dat belangrijk is;
– Hoe het er aan toe gaat op een confuciaanse school;
– Aangeven waar het confucianisme voorkomt.

Les 3 – Confucianist of Christen?
Inleiding
Deze les gaan we kijken naar de verschillen tussen het confucianisme en het christelijk geloof. We leggen stukken uit de Bijbel naast citaten uit de boeken van Confucius.
Doelstellingen
De leerlingen weten aan het eind van de les:
– Wat positieve punten zijn van het confuciaanse denken/geloof;
– Wat de negatieve punten aan het confuciaanse denken/geloof zijn;
– Waarom het Christelijk geloof verder rijkt en meer inhoud heeft dan het confucianisme.