Chinese kleding

Lessen » Middenbouw » Volk » Leefwijze » Chinese kleding

Bij elke les hoort een PowerPoint. De bestanden waren te groot voor de website. Deze zijn bij Bonisa op te vragen: voorlichting@bonisa.nl

Les 1 – Belangrijke Chinese kleding

Inleiding
Dit is de eerste les in een serie over kleding in China. Deze serie zal gaan over kleding in China en de ontwikkeling hiervan.
In deze les richten we ons op het eerste deelonderwerp. We zullen het belang van kleding in het algemeen bespreken, om zo te beginnen bij de belevingswereld van kinderen. Daarna willen we ons toespitsen op de kleding in China.
We hebben voor deze volgorde gekozen om eerst te laten zien wat de rol van kleding is. Daarna kun je dan kijken hoe het zich ontwikkeld heeft in loop van de geschiedenis. Met deze informatie kunnen de leerlingen uiteindelijk zelf kleding ontwerpen.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Dat er in China kledingwetten zijn waaraan heel de bevolking zich moest houden;
– Dat er in China per klasse verschillende kleding werd gedragen;
– Inzien dat wij, in Nederland, best veel vrijheid hebben rondom kleding.

Les 2 – Chinese kleding door de tijd heen
Inleiding
Dit is de tweede les in een serie over kleding in China. In de vorige les hebben we het gehad over het belang van kleding en kledingwetten. Deze les verdiepen we ons in de chronologische lijn van de kleding in China. We zullen ons richten op de kleding onder de Chinese keizers en de kleding vandaag de dag.

Doelstellingen
Beschrijf puntsgewijs wat de leerlingen moeten weten/kunnen.
Aan het einde van de les weten/kunnen de leerlingen:
– Hoe de kleding in China is/was:
– Onder Chinese keizers
– Vandaag de dag
Dat controleren we door aan het einde van de les een quiz te doen met de leerlingen en daarna kort de doelen te bespreken.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Een beeld vormen over het leven van een zendelinge in de 20e eeuw;
– Voorlezen aan anderen
– Luisteren met hun ogen;
– Kenmerkende facetten van het leven van Gladys Aylward na vertellen met behulp van tekeningen.

Les 3 – Wat hebben wij met de zending te maken, dat is toch in China?
Inleiding
Dit is de derde les in een serie over kleding in China. Vorige les hebben we het gehad over de chronologische lijn van de kleding in China. In deze les ontwerpen de leerlingen typisch Chinese kleding.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Chinese kleding in een groepje van vier leerlingen ontwerpen;
– Kenmerken noemen van Chinese kleding.