Gladys Aylward

Lessen » Middenbouw » Zending » Gladys Aylward

Les 1 – De zending in…
Inleiding
In deze les staat de zending centraal. Kinderen leren wat zending precies is. Ze zien dit ook duidelijk aan de hand van ‘De vrouw met het boek’. Gladys Aylward had een duidelijke roeping om naar China te gaan. Ze moest daarvoor een gevaarlijke en lange reis afleggen. De kinderen kunnen de verschillen ontdekken tussen het reizen van toen en nu. Ook zien ze iets van het vertrouwen wat deze vrouw tot God heeft gehad.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Wat een zendeling precies is, welk werk een zendeling doet en waarom zendelingen naar een ander land gaan;
– Waar China ligt, wat de kenmerken zijn voor China en wat de verschillen zijn met Nederland;
– Kennen de kinderen Gladys Aylward en kunnen ze meer vertellen over haar roeping en reis naar China;
– Kennen de kinderen een voorbeeld van iemand die een groot vertrouwen op God had.

Les 2 – Het leven van de zendelinge in beeld…
Inleiding
Tijdens deze les is het de bedoeling om het leven van Gladys Aylward in beeld te krijgen. Samen met de leerlingen denkt u na over het leven van Gladys Aylward, de meest kenmerkende facetten uit haar leven staan op bladzijde genoemd in de bijlage. Per groepje werken de leerlingen aan een gedeelte uit haar leven, om aan het einde van de les het leven van de zendelinge te kunnen vertellen met behulp van tekeningen.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Een beeld vormen over het leven van een zendelinge in de 20e eeuw;
– Voorlezen aan anderen
– Luisteren met hun ogen;
– Kenmerkende facetten van het leven van Gladys Aylward na vertellen met behulp van tekeningen.

Les 3 – Wat hebben wij met de zending te maken, dat is toch in China?
Inleiding
Deze les gaat u samen met de kinderen dieper in op het werk van de zending van nu. Ze zien dat het werk van Gladys nog steeds door gaat. Ook ervaren ze dat ze zelf iets kunnen betekenen voor de zending.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Wat er in de Bijbel staat over zending;
– Dat er nog steeds zendingswerk in China is, dus dat het werk van Gladys niet voor niets is geweest;
– Dat ze zelf ook iets kunnen betekenen voor de Christenen in China.