Boeddhisme

Lessen » Bovenbouw » Kerk en Religies » Boeddhisme

Boeddhisme

De Boeddha heeft zijn leer kort samengevat in de vier edele waarheden en de drie kenmerken van de empirische werkelijkheid. De vier waarheden geven een analyse van de ervaring van het lijden en geven de manier aan waarop lijden kan worden overwonnen:

1. Er is lijden. Dit is de vaststelling van een feit. Lijden wordt op drie niveaus ervaren. Fysiek lijden: ziekte, dood. Psychisch lijden: het contact met dat wat men niet wil en het ontbreken van dat wat men wel wil. Existentieel lijden: lijden als kenmerk van het gehele bestaan, omdat uiteindelijk alles vergankelijk is.

2. Er is een oorzaak van het lijden, namelijk de begeerte, waaruit gehechtheid voortkomt die gebaseerd is op onwetendheid, het niet inzien dat de dingen uiteindelijk vergankelijk zijn en dat gehechtheid uiteindelijk tot lijden zal voeren.

3. Er is een mogelijkheid om het lijden op te heffen.

4. De weg die daartoe leidt, namelijk het edele achtvoudige pad.

De drie kenmerken van het bestaande, de waarneembare, empirische werkelijkheid zijn: lijden, vergankelijkheid en het feit dat er niets blijvend of essentieels is aan te wijzen. Dit laatste noemt Boeddha ‘niet-het-Zelf’. En daarmee wordt ook het idee van een permanente, onvergankelijke en onveranderlijke ziel of persoonlijkheidskern afgewezen.

– Waar is het Boeddhisme ontstaan?
– Waar komt het Boeddhisme voor?
– Hoe kwam het Boeddhisme naar China?
– Wat is de leer van het Boeddhisme
– Hoe zie je het Boeddhisme terug in de samenleving?

Lees hierover meer in het verdiepingsdocument.