James O. Fraser

Lessen » Onderbouw » Zending in China » James O. Fraser

James O. Fraser

James Outram Fraser wordt door de Lisu tot op de dag van vandaag de ‘Lisu apostel’ genoemd. Hij was de eerste zendeling die onder de Lisu in China ging werken. Na aanvankelijk jaren zonder vrucht mocht hij zich verblijden in een rijke oogst. Zijn levensverhaal laat ons zien dat de Heere het zendingswerk zegent op het gebed. Niet alleen het uitgaan van zendingswerkers naar onbereikte volken is nodig. Een biddend thuisfront is zeker van evengroot belang. Vertel de kinderen over het veelbewogen leven van James Fraser en spoor hen aan om voor zendingswerk te bidden.