De Zijderoute

Lessen » Bovenbouw » Land » Geschiedenis » De Zijderoute

De Zijderoute

De Zijderoute is een eeuwenoude verkeers- en transportweg. Het heeft zijn naam verkregen door de bijzondere zijde die China produceert. De route werd vooral gebruikt voor de handel van China met onder andere de Romeinen en het Midden-Oosten. Deze lange handelsroute heeft veel dingen teweeg gebracht:
– Ideeën zijn overgebracht;
– Culturen zijn vermengd;
– Goederen zijn uitgewisseld;
– Uitvindingen en technieken zijn gedeeld;
– Godsdiensten worden verspreid.

– Wat houdt de Zijderoute in ?
– Hoe werd de handel vormgegeven ?
– Welke verandering bracht de Zijderoute teweeg?