De Chinese Muur

Lessen » Onderbouw » Land » De Chinese Muur

De Chinese Muur

Het is een van de zeven wereldwonderen. In totaal ruim 6.000 km lang. Keizer Qin Shi Huang gaf de opdracht tot de bouw ervan. Er is honderden jaren aan gebouwd. Het is niet gelukt om andere volken buiten de muur te houden. Maar nu is het de trots van China en een toeristische trekpleister.