Arm en rijk

Lessen » Onderbouw » Volk & Cultuur » Arm en rijk

China is geen ontwikkelingsland maar land in enorme opkomst en ontwikkeling.

De migratie van het platteland naar de grote stad is gigantisch geweest de achterliggende decennia. De regering probeert paal en perk te stellen om totale leegloop van het platteland te voorkomen.
Tegenstellingen tussen arm en rijk zijn erg groot. Er zijn zeer welgestelde mensen in China. De middenmoot kan zich aardig bedruipen. Desalniettemin is er een grote groep armen die dagelijks moeten worstelen om te overleven. De grootste armoede wordt op het platteland geleden.

In de lessen worden kinderen bewust gemaakt van de tegenstellingen
die er zijn tussen rijk en arm.