Robert Morrison

Lessen » Middenbouw » Zending » Robert Morrison

Robert Morrison

Les 1 – Wie is Robert Morrison?
Inleiding
In deze eerste les maken de kinderen kennis met het christendom in China. Deze les staat vooral Robert Morrison, de eerste protestante zendeling in China, centraal. Robert was een intelligente jongeman. Na zijn radicale bekering werd voor hem snel duidelijk dat hij missionaris moest worden. Hij is zendeling in China geworden. Er was veel weerstand en het was voor hem erg lastig om zijn werk goed te doen. In de tijd dat hij daar diende heeft hij maar weinig vrucht van zijn werk gezien.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– De leerlingen zien, lezen en leren stukken over het leven van Robert Morrison. Ze weten wie hij was en wat hij voor China heeft betekend;
– Ze leren hoe het protestantisme in China is ontstaan. Ze weten hoe het christendom in de loop der eeuwen in China vorm heeft gekregen;
– De leerlingen leren om goede quizvragen op te stellen. Ze geven per vraag meerdere antwoorden waarbij de antwoorden niet ver uit elkaar liggen.

Les 2 – De weg van de Bijbel in Nederland
Inleiding
In de vorige les hebben we stilgestaan bij het verhaal van Robert Morrison. We hebben gezien hoe hij daar in het verre land het Woord van God bracht. Maar hoe zijn wij hier in Nederland aan de Bijbel gekomen? In deze les staan we stil bij deze vraag.

Doelstellingen
De leerlingen weten aan het eind van de les:

– Hoe de Bijbel hier in Nederland tot stand is gekomen;
– Waarom het zo bijzonder is dat we hier de Bijbel hebben;
– De geschiedenis van de Bijbel presenteren.

Les 3 – Christenen voor Christenen?
Inleiding
In de eerste les is er al stilgestaan bij het leven van Robert Morrison. De vorige les is er meer gekeken naar de Bijbel in onze taal. Deze afsluitende les zal er weer stilgestaan worden bij het werk van Robert. Er zal vooral gekeken worden naar wat er nu nog over is van zijn werk.

Doelstellingen
De leerlingen weten aan het eind van de les:
– Hoe het christendom in China er voor staat;
– Wat het beste wapen als het moeilijk wordt;
– Wat er over is gebleven van het werk door Robert Morrison gedaan.