Het platteland van China

Lessen » Middenbouw » Land » Het platteland van China

Platteland van China

Les 1 – Het platteland van China.
Inleiding
Tijdens deze les gaan we het hebben over het platteland van China. We beginnen met een woordweb over China. Wat weten de kinderen al? Het woordweb laten we tijdens de drie lessen achterop het bord staan, zodat we aan het einde van de lessen kunnen zien wat we allemaal weten en hebben geleerd over China. We sluiten dus aan op de voorkennis van de kinderen. Voordat we naar het platteland van China gaan kijken, inventariseren we wat de kinderen weten over het platteland en daarbij kijken we eerst naar het platteland van Nederland. We vergelijken het platteland van Nederland met het platteland van China en bekijken waarom deze verschillen er zijn.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Benoemen wat het platteland is in het algemeen;
– Beschrijven hoe het platteland van China eruit ziet;
– Benoemen welke gewassen er in China verbouwd worden;
– Aangeven waar het platteland van China zich bevindt en waarom daar.