Gladys Aylward kleuters

Lessen » Onderbouw » Zending in China » Gladys Aylward kleuters

Gladys Aylward

Wie kent het boek ‘De vrouw met het Boek’ niet? Dit prachtige boek gaat over Gladys Aylward. Wat heeft deze vrouw veel betekend in Gods Koninkrijk.
In de lessen wordt haar levensverhaal behandeld.