Geluiden in de stad

Expressie » Bovenbouw » Muziek » Geluiden in de stad

Op aanvraag is de bijbehorende Powerpoint beschikbaar. Vanwege de grootte kan het bestand niet geupload worden. Stuur een mail naar voorlichting@bonisa.nl en u krijgt de PPT toegestuurd.

Geluid in Chinese stad

Tijdens deze lessenserie maken de kinderen kennis met het stadsleven in China. De leerlingen bekijken foto’s van China, ze kijken en luisteren naar enkele filmpjes. Daarna gaan ze aan de slag met het maken van een klankspel rondom verschillende subthema’s van het stadsleven in China. In deze lessen ontdekken kinderen op een muzikale manier wat er te zien in te horen is in een Chinese stad.

Doelstellingen

Les 1
1 De kinderen weten wat er te horen en te zien is in een Chinese stad.
2 De kinderen ontdekken hoe ze geluiden uit de stad kunnen verklanken op muziekinstrumenten.

Les 2
1 De kinderen weten hoe ze spanning aan kunnen brengen in een (muzikaal) verhaal.
2 De kinderen weten hoe ze muziek op schrift kunnen zetten door middel van grafische notatie.

Les 3
1 De kinderen verklanken de geluiden uit een Chinese stad door de uitvoering van een klankspel.
2 De kinderen ontdekken verschillen in geluid door het luisteren naar de klankspelen van andere groepjes.