Christendom

Lessen » Bovenbouw » Kerk en Religies » Christendom

Christendom in China

De kerk in China groeit enorm. De overheid laat het ook toe, mits ze geregistreerd zijn en de kerk zich aan de regels van de overheid houdt en het beleid van de partij dient te eerbiedigen.

Jaarlijks worden er een half miljoen toetreders tot de Drie-Zelf-Kerk gedoopt. Dit zijn alleen degenen die dus bij de geregistreerde kerken zijn aangesloten. Daarnaast worden er ook nog velen gedoopt bij niet-geregistreerde huisgemeenten. Het aantal Christenen in China wordt geschat, op betrouwbare gegevens, op een aantal tussen de 60 en 80 miljoen! China had in 2015 totaal 1.376.048.000 inwoners. Dat is ongeveer 5,2 procent van de bevolking.

– Ontstaan Christendom in China
– De kerk in China vandaag de dag
– De groei van het Christendom