Chinese Muur

Lessen » Bovenbouw » Land » Geschiedenis » Chinese Muur

De Chinese Muur

Tijdens de 7e eeuw voor Christus, in de periode die in de Chinese geschiedenis de ‘Lente en Herfstperiode’ (722-403 v. C.) wordt genoemd, waren er verschillende volken die een klein grondgebied hadden en wanden bouwden die vooral uit aardewerk bestonden. Deze wanden dienden als verdedigingswerk om volkeren die uit het noorden afkomstig waren en een bedreiging voor de verschillende Chinese volkeren vormden, tegen te houden. Dit waren vooral rondtrekkende nomadische legers die uit het huidige Mongolië kwamen. In de derde eeuw voor Christus brak in China de periode van de Qin-dynastie (226-207 v. C.) aan, dit was de eerste dynastie die vrijwel het gehele grondgebied van China besloeg. Tijdens deze eerste periode van centralisatie in China werd begonnen met het bouwen van de huidige Muur, stukken die al bestonden werden verstevigd, of juist afgebroken omdat ze dwars door het grondgebied van de Qin liepen.

– De Chinese Muur is een wereldwonder
– Algemene informatie over de Chinese Muur