Chinees landschap maken

Expressie » Bovenbouw » Beeldende vorming » Chinees landschap maken

Landschapsschildering

Tijdens deze les maken de kinderen kennis met het Chinese landschap. Deze les bestaat uit het bekijken van Chinese berglandschappen en Chinese landschapsschilderkunst. Hierdoor krijgen de kinderen een beeld van de kunst van het schilderen van een landschap. De kinderen maken zelf met wascokrijt een Chinees landschap en passen daarbij de sjabloneertechniek toe.