Bruisend China

Expressie » Bovenbouw » Muziek » Bruisend China

Levend China wordt neergezet in twee dagdelen en een presentatie. Het kan gezien worden als een creatieve verwerkingsvorm van informatie uit andere lessen over China. Deel de klas in twee of meer grote groepen. Maak in elke groep een aantal kinderen verantwoordelijk voor het verhaal en de tekst, voor de muziek en de geluiden, voor decor en omgeving en voor kleding en attributen. Hoewel de kinderen veel ruimte en verantwoordelijkheid krijgen, draagt u als leerkracht zelf de verantwoordelijkheid om de kinderen zoveel aan te reiken dat ze deze verantwoordelijkheid ook vorm kunnen geven.