Taoisme

Lessen » Bovenbouw » Kerk en Religies » Taoisme

Het taoïsme, ook wel geschreven als daoïsme of tauïsme, is een Chinese mystieke, filosofische en religieuze stroming, waarbij zowel de filosofie als de religie zich baseren op de mystieke basis van Lao Zi. Het taoïsme gaat over hoe te handelen in het leven en de eenwording met de Tao. Letterlijk betekent Tao bron/weg/doelgericht-gaan, hetgeen ook in het Chinese karakter voor Tao valt te herkennen.

Het taoïsme heeft zich parallel aan het confucianisme en boeddhisme ontwikkeld.

Het taoïsme is typisch Chinees en erg ongrijpbaar.