Jan Pieterszoon Coen

Lessen » Bovenbouw » Land » Geschiedenis » Jan Pieterszoon Coen

Ontdekkingsreiziger Jan Pzn. Coen
‘Wij gingen recht op ze [het fort] af en hielden ze acht maanden lang vast. De Barbaren begon het aan leeftocht en plannen te ontbreken, zij gingen berouw tonen en vroegen of zij zich over mochten geven. Nadat zij hun fort hadden geslecht, vluchtten zij als dieven in de nacht’. (Smeets, 2003)

De ontmoeting met de Chinezen verliep dus geheel niet vredig. Later gingen de Hollanders in gezantschappen naar het Chinese hof, om zo te onderhandelen. Chinezen reageerden verbaasd op de Hollanders. Joan Nieuhof was de secretaris van een gezantschap dat het Chinese hof in 1656 bezocht. Hij merkte op dat Chinezen het niet begrepen dat Hollanders ergens in de wereld een land hadden. Voor hen was het land, van de Hollanders de zee. Ze planten zich voort op de zee en verbleven daar altijd.

-Jan Pieterszoon Coen
-De ontmoeting met de Chinezen