Gobi woestijn

Lessen » Bovenbouw » Land » Gobi woestijn

Gobi woestijn

Les 1 – De Gobi-woestijn: een woestijn van extremen.
Inleiding
Deze les is onderdeel van een lessenserie die uit drie lessen bestaat. In deze eerste les maken de leerling kennis met de Gobi-woestijn en de fysiologische en geografische kenmerken. In de tweede les gaan de leerlingen leren over de flora en fauna in de woestijn. Dit doen ze door een informatieboekje te maken. In de derde les exposeren de leerlingen hun boekjes in de klas en bouwen ze de Gobi-woestijn na.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Aangeven waar de Gobi-woestijn ligt in China;
– Vertellen hoe de woestijn er uit ziet en waar hij uit bestaat;
– Uitleggen waarom er extreme temperaturen in de woestijn voorkomen.

Les 2 – Kijk, ons Gobi-boek!
Inleiding
Deze les gaan we het hebben over bloemen/planten/dieren/vegetatie en mensen in de Gobi-woestijn. De leerlingen maken een boekje over het leven in de Gobi woestijn.

Doelstellingen
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen:
– Hebben de leerlingen gericht gezocht naar informatie over het leven in de Gobi woestijn;
– Hebben de leerlingen kennis gemaakt met de bloemen/planten/mensen/dieren die in de Gobi woestijn leven.
– Hebben ze informatie over het leven in de Gobi woestijn op een creatieve manier verwerkt;
– Kenmerkende facetten van het leven van Gladys Aylward na vertellen met behulp van tekeningen.

Les 3 – De Gobi in de klas!
Inleiding
In deze les gaan de leerlingen creatief aan de slag met hun opgedane kennis van de afgelopen twee lessen. Verschillende facetten van de Gobi-woestijn worden nagebouwd in de klas. Op een open middag of avond kunnen de ouders komen kijken naar wat de leerlingen hebben gemaakt.
Het is verstandig om deze les een dag eerder dan wanneer u er aan wilt werken, uit te leggen. Dit, zodat de leerlingen materialen van thuis kunnen meenemen.

Doelstellingen
Aan het einde van de les hebben de leerlingen zich verdiept in één van de facetten van de Gobi-woestijn. De kennis die ze daarbij hebben verworven, hebben ze gebruikt om dat facet creatief weer te geven in de klas.