Chinees Nieuwjaar

Lessen » Middenbouw » Volk » Cultuur » Chinees Nieuwjaar

Chinees Nieuwjaar

Inleiding

Muziek, eten en familie, dat zijn toch dingen die voor ons bij een feestje horen. Maar hoe is dat in China? We willen in deze lessenserie ons gaan verdiepen in het vieren van het Chinese Nieuwjaar. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Deze lessen over het Nieuwjaarsfeest zijn in combinatie gemaakt met de lessen over het de kleding. Aan het eind van deze twee lessenseries is er dan ook een presentatie waarbij de kleding in combinatie met het Chinese Nieuwjaar wordt samengevoegd tot een geheel.

Doelstellingen

Les 1

De leerlingen maken kennis met het Chinese Nieuwjaar
De leerlingen weten wat het feest inhoudt en wat de gebruiken en rituelen bij het Chinese Nieuwjaar zijn.

Les 2

De leerlingen kunnen werken volgens een stappenplan wat van tevoren door de leerkracht met de leerlingen is besproken.

De leerlingen kunnen de lampion eigen maken door eigen variatie en creativiteit.

Les 3

De leerlingen leren op de maat bewegingen uitvoeren
De leerlingen hebben kennis van Chinese muziek

Les 4

De leerlingen kunnen alles van 2 lessenseries samenvoegen tot een geheel.
De leerlingen leren samenwerken om zo tot een eindresultaat komen.
De leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen onderdeel