Thema's

China in de les

Aan de hand van verschillende thema's krijgt u een 'doorkijk' van het leven in China. Wie zijn de Chinezen nu echt? Onder het hoofdthema 'volk' wordt er informatie gegeven over verschillende bevolkingsgroepen in China. Maar ook over hun cultuur, het land, de politiek. Het onstaan van de kerk in China en welke rol zendelingen hebben gehad in de huidige kerk van China. Hiernaast staat een overzicht van de thema's. De hoofdthema's die gebruikt worden zijn: 'land', 'volk', 'kerk en religie, en zending'. Bij elk submenu zijn dan enkele lessen te downloaden.

Naast deze lessen zijn er voor de bovenbouw ook expressievakken op deze site te vinden voor beeldende en culturele vorming en muziek.

Thema's lessen

Land:
-Inleiding algemeen
-Stad en platteland
-Geschiedenis
-Politiek en leiders
-Problematiek
 
Volk:
-Inleiding algemeen
-Verschillende volken
-Cultuuraspecten
-Leefwijze
-Onderwijs
-Taal
 
Kerk en religie:
-Verschillende godsdiensten
-Christendom

Zending:
-Zendelingen

Thema's expressie

Beeldende vorming:
-Landschapsschildering
-Chinees porselein verzieren
-Chinese karakters
-Chinese tempels
-Rijstvelden


Culturele vorming:
-Chinees eten
-Chinese tradities

Muziek:
-
Op pad met Kan Fuan
-Levend China
-Geluiden
-Traditionele muziek