Kerk en Religies

Christenen in China maken verdrukking mee. Van de regering mogen ze officieel alleen bij elkaar komen in de staatskerk. Toch laat de regering huisgemeenten oogluikend toe. Overal zijn informanten om te controleren. Jeugdwerk en evangelisatiewerk is officieel verboden, maar ook dat wordt wel oogluikend toegestaan. De mate van verdrukking en vervolging verschilt van plaats tot plaats. China is een ontzettend groot land. Wat in de ene plaats niet kan, kan elders wel. De relatie met de overheid verschilt plaatselijk sterk. Voorgangers worden soms gevangen genomen. Er mag officieel geen contact zijn met buitenlandse kerken. Er mogen geen samenkomsten worden gehouden zonder toestemming van de regering. De kerk mag wel bestaan, maar dan alleen onder toezicht van de regering.

Boeddhisme is de belangrijkste godsdienst in China. deze godsdienst kwam in de 1e eeuw uit India en sloot goed aan bij het Taoïsme. Voor 1949 waren er wel 40.000 boeddhistische tempels en kloosters in China.