Welkom op onze website 

China is een veelzijdig land. Het heeft het grootst aantal inwoners van alle landen op de wereld. Het heeft een heel oude geschiedenis. Een land met onder andere veel tradities, culturen en godsdiensten. Maar ook een boeiende zendingsgeschiedenis. Daarover is veel informatie te vinden op deze site.

Lessen
Om meer bekendheid te geven aan dit grote land bij kinderen, zijn er lessen gemaakt over diverse onderwerpen die te maken hebben met China. De lessen worden onderverdeeld in: 'onder-, midden- en bovenbouw' van het basisonderwijs. Elk onderwerp is voorzien van begeleidende informatie. De lessen zelf zijn verdeeld in een gedeelte voor leerkrachten en een gedeelte voor leerlingen. Wij hopen dat zowel leerlingen als leerkrachten veel plezier hebben bij het uitvoeren van de lessen.

Leskist
Er is de mogelijkheid om een leskist met diverse China materialen aan te vragen waaronder ook boeken met zendingsverhalen. Als uw school of uw klas een actie voor Bonisa voert (wat wij natuurlijk heel erg fijn zouden vinden), is het lenen van de leskist gratis. Zonder actie kost de leskist €50,-

Presentatie in de klas
Bonisa Zending komt graag vanuit ervaring vertellen en laten zien over het land, de cultuur en de taal van China en over haar zendingsprojecten. De kinderen kunnen dan ook een echt lesje Mandarijn Chinees krijgen. Het gaat ons vooral om het aanwakkeren van zendingsliefde bij de kinderen. 

Volken

Zending

Volken in China

Officieel 56 erkende volken

Tibetanen

Miao's en Han-chinezen

>> Lees meer

Zending in China

Protestantse zendelingen

James Hudson Taylor

James Outram Fraser

>> Lees meer

Onderwijs

Beijing