Welkom op de website van Stichting Bonisa

China is steeds meer in opkomst. Het heeft het grootst aantal inwoners van alle landen op de wereld en heeft een eeuwenoude beschaving. De zendingsgeschiedenis is nog niet zo oud. De kerk groeit echter enorm.  

Gratis lessen
Om  kinderen meer bekendheid te geven aan China, zijn er lessen gemaakt over diverse onderwerpen. De lessen worden onderverdeeld in: 'onder-, midden- en bovenbouw' van het basisonderwijs. Elk onderwerp is voorzien van begeleidende informatie. Wij hopen dat zowel leerlingen als leerkrachten veel plezier hebben bij het uitvoeren van de lessen.

Leskist
Er is de mogelijkheid om een leskist met diverse China materialen aan te vragen waaronder ook boeken met zendingsverhalen. In ruil voor het lenen van een leskist willen wij graag dat uw klas of school actie voert voor Stichting Bonisa. 

Presentatie in de klas
Stichting Bonisa komt graag vanuit ervaring vertellen en laten zien over het land, de cultuur en de taal van China en over haar projecten. De kinderen kunnen dan ook een echt lesje Mandarijn Chinees krijgen. Het gaat ons er vooral om dat de kinderen liefde tot het werk in Gods Koninkrijk krijgen, aangespoord worden om daarvoor te bidden en dat ze leren om er wat geld voor af te staan en op te halen.